Gästhamn 55°28,4 N 14°17,1 E

Gästhamnen drivs i kommunal regi.

Det finns tillgång till toalett, dusch och tvättmaskin.

El och vatten är utdraget på bryggorna.

Gångavstånd till livsmedelsaffär.

Gästplatser finns utmed kajerna i den yttre hamnbasängen.

Gästhamnsavgift betalas i automat på dusch/toalettbyggnadens baksida där även kort för el kan erhållas.