HAMNOMRÅDET
VARVSOMRÅDET
KLUBBSTUGAN

Hamnområdet

Hamnen ägs och förvaltas av kommunen. Klubben disponerar bryggplatser i gamla fiskehamnen, södra hamnbassängen. Båtplats får ej lånas eller hyras ut i andra hand.

Observera att kommunen måste meddelas skriftligen om man ej önskar utnyttja bryggplatsen mer.

Se vidare respektive båtägares bryggplatsavtal med kommunen.