ALLMÄNT
KLUBBENS BÅTAR
SJÖSÄTTNING & UPPTAGNING

Klubbinformation

Skillinge Båtklubb arrangerar varje år seglingsutbildning för barn, ungdom och vuxna. Klubben arrenderar mark för vinteruppläggning av klubbmedlemmars båtar och organiserar gemensam sjösättning och upptagning, samt ansvarar för bryggplatsfördelning i hamnen. I samband med seglingstävlingar som klubben arrangerar ordnas samkväm i klubbhuset. Klubben är öppen för alla, både med och utan båt.

Årsavgifter

Medlemskap:

Medlemskap, enskilt 190 kr/år
Medlemskap, familj 260 kr/år
Medlemspkap, junior (<20 år) 50 kr/år
Föreningsmedlemskap 300 kr/år
Endast boulemedlemskap, enskilt 100 kr/år
Endast boulemedlemskap, familj 130 kr/år

Avgiften insättes på Skillinge Båtklubbs plusgiro 226224-4 eller Swish-nummer 1233511797. Ange namn, adress och telefonnummer samt e-postadress och ändamålet med inbetalningen.
Blanketten, nedan, kan fyllas i och sparas på din dator och bifogas e-post till klubben om du använder Foxit Reader som är en mångsidig och gratis pdf-läsare.
Ladda ner Foxit Reader.

Om du vill ansöka om medlemskap gör du det HÄR.

Varvsplats/Förvaring:

Båt, vagn och mast:
400 kr/år
Båt och vagn/vagga:
400 kr/år
Mast i skjul
200 kr/år
Vagn/vagga

300 kr/år

Hyra av kran 100 kr/år

Båt/vagn/vagga avser båt med maxmåtten 12 x 4 m. Enskild prövning för båt.