ALLMÄNT
KLUBBENS BÅTAR
SJÖSÄTTNING & UPPTAGNING

Sjösättning och upptagning

Klubbens gemensamma sjösättning respektive upptagning sker på dagar och tider som anslås på hemsidans kalender, i foldern (Programbladet), i Klubbstugan och på bryggtavlan.

Anmälan för att delta i sjösättning respektive upptagning skall ske senast 14 dagar före angivet datum.

Observera att de som behöver mobilkranen för att masta på respektive av måste anmäla även detta!

Klubben fastställer optimal turordning som anslås senast en vecka före på klubbens hemsida, i klubbstugan och på bryggtavlan.

Båtvagnar skall köras fram kvällen före och ställas upp så att smidig och snabb framkörning till kranen kan genomföras enligt fastställd turordning.

Avgiften är beroende av den tid varje båt tar att hantera och betalas kontant till klubbansvarig på plats vid respektive tillfälle efter genomfört lyft.

OBS!
Din båtförsäkring måste vara giltig!